Organiseren is filosoferen! (Markus Huibrechtse)

Iedere organisatie vind zijn oorsprong in een idee of gedachte. Zo ook onze organisatie, namelijk de gedachte dat ondernemen een uiting van passie is. Ondernemen is innoveren en inspireren!

Onze organisatie is er op gericht ondernemers en managers te voorzien van bedrijfsadvies alsmede ondersteunende diensten zoals onder andere de verzorging van de gehele administratie.

Uit ervaring weten onze adviseurs dat ondernemers na verloop van jaren minder goed de kansen en bedreigingen waarvoor de onderneming komt te staan onderkennen. Men is terecht gekomen in een vast werkpatroon en beperkt zich tot de dagelijkse leiding. Hierdoor gaat men de gevolgen van marktveranderingen pas merken wanneer de onderneming daar last van krijgt.

Het is dan verstandig dat U iemand heeft om mee van gedachten te wisselen en de ogen te laten op openen voor datgene wat U misschien over het hoofd heeft gezien.

Daartoe is onze organisatie opgebouwd uit specialisten met verschillende uiteenlopende achtergronden. Wat hierin ons bedrijf uniek maakt is de combinatie van zeer ervaren specialisten uit de praktijk, die vaak zelf aan het hoofd van een onderneming hebben gestaan, en anderzijds jonge specialisten die net hun opleiding hebben afgerond. Daardoor kunnen wij bedrijven een combinatie van praktijkervaring en theoretische onderbouwing bieden volgens de nieuwe geldende normen.

 
© Nassau Bedrijfsadviseurs